Frame Description

KHUNG CỬA KSD LÀM BẰNG GÌ? WHAT IS KSD SMART FRAME?

Cấu Trúc Khung Cửa / Door Frame Structure

After construction of a provisional door frame, and finishing in such condition, you can simply cover it up with our two‐part assy. Door frame covers without worry about damage and staining.

 • Simple(It consists of three parts of upper cover plate, lower cover plate, gasket)
 • Gasket is attached to the door frame first in the similar industry in order to reduce noise and maximize its soundproof effect.
 • This embedded stopper type is very excellent in variableness, and it can be used for various thickness of walls in common, therefore it is very convenient and economical.
 • No defect in door frame such as bending, twisting, swelling
 • It is easily cut at site to install it and it easy to handle and also requires less transportation cost.
 • If this product is employed in the construction, then later on economical remodeling can be done by merely replacing its cover.

 

Sau khi thi công khung cửa tạm thời và hoàn thiện, bạn có thể dễ dàng phủ nó với hai phần. Khung cửa được bao phủ giúp cho không phải lo lắng về hư hỏng và biến màu.

 • Đơn giản (bao gồm ba phần: tấm bọc trên, tấm bọc dưới, miếng đệm)
 • Miếng đệm được gắn vào khung cửa đầu tiên trong ngành để giảm tiến ồn và tối đa hóa việc cách âm.
 • Loại chận cửa này rất dễ thay đổi, và có thể được dùng cho các loại độ dày của tường phổ biến. Do đó nó rất tiện lợi và hiệu quả kinh tế.
 • Không có khiếm khuyết trong khung cửa như bị uốn cong, bị vặn xoắn, bị phồng.
 • Nó dễ dàng cắt tại chỗ để lắp đặt và dễ dàng mang vác và cũng ít tốn chi phí vận chuyển.
 • Nếu sản phẩm này được sử dụng trong thi công, sau đó sửa đổi lại một cách tiết kiệm có thể thực hiện đơn giản bằng cách thay lớp bọc của nó.